Alfeliasson.se © 2009 

 

Vem är då denne Alf Eliasson

 

Född av mor Maria till den omtalade Jämmerdalen i Alsens församling, i den ärade republiken Jamtland den 15 mars nådens år 1957.

 

Uppvuxen till en slyngel eller man i Offerdal och uti dessa bygders folkskola där lärdom kunde insugas i form av den heliga skrift och ärade Svea Rikes historia. Dessutom invigd i livets skola som i korta ordalag innebar att man fick lära sig veta hut.

 

Rekryterat som officerskandidat till Kungliga Norrlands Artilleriregemente i juni 1975, spådde sig själv en lysande spikrak militär kometkarriär i kamrat Bonapartes fotspår vilket snart grusades i form av skoskav och andra värdsliga åkommer som hemsöker oss alla på vår vandring längs den oändliga Jämmerdal som även kallas livsvandringen.

 

Folkbokförd i Jämtlands läns högsäte Östersund i augusti 1980, inträtt i det heligt giftiga förbund även kallad äktenskap där tro hopp och förtvivlan ända in i döden lovades runt och tunt till min ärade gemål Eva-Karin Svensson den 29 mars anno 1985.

 

Musikaliskt skolad i psalmsång eller falsksång av folkskollärarinnan Eira Lycke i Offerdal. Tvivelaktiga blockflöjtsstudier bedrevs under Bertil Sundins överinseende, som trots god pedagogisk ledning urartade till någon form av gnissel som närmast gick att likna vid en osmord gammal lagårdsdörr som ostyrigt vajade fram och tillbaka i vinden.

Detta oljud blev för alla berörda en så obeskrivlig plåga så jag fann för rådigast att ta min "Alf" ur skolan.

 

Musikstudierna återupptogs dock senare i form av gitarrklink under egen pedagogisk ledning och ledde så småningom till ett försök att på bandspelare föreviga Blå tågets 70-tals hit ”Staten och Kapitalet”. Resultatet av detta studietekniska snedsprång blev dock så förödande att man omöjligt som lyssnare kunde urskilja varken text eller melodi. Det liknade mest ett olidligt slammer som möjligtvis kunde liknas vid en mekanisk verkstads bullriga arbetsmiljö.

 

Musikintresset och drömmarna fanns dock oförtrutet kvar och kulminerade så småningom i en misshandelssituation där förövaren var undertecknad och offret en fiol av märket sprucket hembygge. Försöket att frambringa tonerna av ”Jämtländsk brudmarsch” slutade i en anmälan från arga hyresvärdar och ett uppsagt hyreskontrakt. I sammanhanget skall icke förringas den hörselskada som åsamkats en mig mycket närstående person vilken olyckligtvis med sitt ena öra befann sig endast 10 cm från ljudets ursprungskälla.

 

Efter ett trettiotal års idogt övande och återgång till sång och gitarrtraktering har dock resultatet förbättrats vilket visserligen inte är så svårt utifrån nyss beskrivna bottensatsnoteringar.

 

Två stycken cd-produktioner har kunnat framställas inom ramen för ett år.

”Garanterat originellt” kom i maj 2008 och ”Åflodalens poesi” i april 2009.

Dessutom har en viss efterfrågan på spektakulära verklighetsframträdanden kunnat skönjas vilket kan förklaras i form av en osedvanligt gynnsam prisbild för en produkt som i ord och mening inte går att beskriva.

 

Har med exempellös framgång deltagit i 2011 och 2012 års bejublade uplagor av Kaxåsrevyn.

 

Det tredje efterlängtade kultalbumet "Åflodalens sånger" kom ut under stort rabalder i samband med ett jädrans kalas på Cultum i Östersund 2012. Uppmärksamheten kring denna produktion urartade i sådan grad så landets skivaffärer tvingades investera i kravallstaket.........

    

 

Jamtland den 22 juli 2014

 

 

 

Alf Eliasson

”Glesbygdsromantiker”